Thủ tục xin visa HCM

Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài

Người nước ngoài muốn vào Việt Nam phải xin visa trước đó, trừ trường hợp được miễn thị thực thì không phải xin visa. Nếu bạn không thuộc diện miễn thì phải chuẩn bị Thủ tục gia hạn visa cho người nước ngoài như dưới. Và đương nhiên, nếu …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}