Tiền Giang

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET PHU FOODS & FISH CORP
Địa chỉ:
Lot 34, 36 My Tho Industrial Park, Trung An Commune, My Tho City, Tien Giang Province
Đại diện pháp luật:
VÕ QUỐC KHÁNH
Mã số thuế:
1200480235
Giấy phép kinh doanh:
1200480235 – ngày cấp: 13/06/2002
Quốc gia- tỉnh: