CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG – 0313177541

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG – 0313177541
EAST VET COMPANY LIMITED
EASTVET CO.,LTD
66 đường số 53, ấp Chánh, Xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
66, Street No. 53, Chanh Hamlet, Tan Thong Hoi Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City, Vietnam
NGUYỄN MAI TỐ UYÊN
0313177541 (25/03/2015)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện
4669 (Chính)
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh xuất, nhập khẩu thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm sinh học, hóa chất dùng trong thú y (không hoạt động tại trụ sở), thú y thủy sản
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thực hiện tư vấn kỹ thuật về chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản.
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, trang thiết bị ngành chăn nuôi.
0313177541 (25/03/2015)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH THÚ Y ĐÔNG PHƯƠNG – 0313177541