CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ ĐẤT ĐÔ THỊ MỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ ĐẤT ĐÔ THỊ MỚI
D.T.M REAL ESTATE CORP.
D.T.M CORP.
14B Kỳ Đồng, Phường 09, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
14B Ky Dong Street, Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City
TRẦN THỊ BÍCH HẰNG
0302431108
0302431108 – ngày cấp: 06/11/2001

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ ĐẤT ĐÔ THỊ MỚI