CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHA NO

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHA NO
Pha No Pharmaceutical Joint Stock Company
31 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
31 Ho Bieu Chanh Street, Ward 12, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City
NGUYỄN ĐÌNH TÚ / TRƯƠNG VIẾT VŨ
0304860663
0304860663 – ngày cấp: 14/03/2007

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHA NO